Офіційні документи

Статут «Готель «Україна»

Фінансові звіти

Аудиторські звіти

Річні звіти керівника підприємства